List referencyjny ELEKTROBUDOWA S.A.

List referencyjny.
Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w siedzibie Elektrobudowa S.A., Katowice ul. Porcelanowa 12.

Wykonane prace :

  • sporządzenie projektu instalacji oświetlenia awaryjnego
  • dostawa i montaż wymaganych opraw
  • wykonanie niezbędnych pomiarów pomontażowych i uruchomienie instalacji
  • sporządzenie dokumentacji powykonawczej

„Współpraca ELEKTROBUDOWY SA z Firmą REBE lighting przebiegała w sposób zadowalający i możemy ja polecić jako sprawdzonego partnera.”