Oświetlenie awaryjne – przeglądy techniczne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeglądy instalacji oświetlenia awaryjnego należy wykonywać corocznie, podczas przeglądu należy przeprowadzić test przewidzianej autonomii podtrzymania, zgodnej z wymaganiami na obiekcie czyli najczęściej 1h. Dodatkowo, należy wykonać inspekcje wzrokową, która ma celu wykazanie uszkodzeń mechanicznych oraz ewentualny zabrudzeń wskutek których, może utrudnić bezpieczną ewakuacje z budynku.

Często pomijanym elementem przeglądu technicznego jest weryfikacja natężanie oświetlenia awaryjnego, które szczególnie w przypadku tradycyjnych źródeł po kilku latach znacznie spada co wprost, może wywołać zagrożenie w przypadku koniecznej ewakuacji z budynku.

System monitoringu opraw znacznie ułatwia oraz przyspiesza wykonanie obowiązkowych przeglądów. Przykładem jest centrala DATA-S EASY produkcji TM Technologie.

System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw, dzięki temu rozwiązaniu można wykonywać dodatkowe testy zgodne z PN-EN 50172:2005. Codzienną wizualną weryfikacje wskaźników prawidłowej pracy oraz comiesięczny test pracy awaryjnej opraw.

Rejestr powinien zawierać:

  • datę instalacji systemu
  • datę każdego testu oraz kontroli
  • datę i opis każdego serwisu
  • datę każdego uszkodzenia oraz napraw
  • datę każdej zmiany w instalacji oświetlenia awaryjnego
  • gdy stosowane jest urządzenie testujące automatycznie powinien być opis charakterystyki pracy i sposób działania